Contact

Comments or questions are welcome.

* indicates required field

company registration details:

PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Nasielska 36
05-140 Serock
NIP 5361933661
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000720445

www: http://drukcd.pl, http://bukdruk.com
e-mail: info@bukdruk.com
phone: +48 694 49 8060

back accounts:

mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
95 1140 2004 0000 3302 7747 8258