Contact

Détails d'enregistrement de l'entreprise

PIN2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nasielska 36
05-140 Serock
NIP 5361931981
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000705419

Comptes bancaires

mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA
78 1140 2004 0000 3502 7766 1020